Hva er kjærlighet?

I dag møtte jeg vismannen og spurte han følgende:
Kan du fortelle meg hva ekte kjærlighet mellom 2 mennesker er?

Den vise manne svarte:
Ekte kjærlighet kan deles inn i 3 typer kjærlighet for å få en fullstendig forståelse for det; Den lidenskapelige, den vennskapelige og den aksepterende.

Den lidenskapelige
Den kan best forklares som en magnetisk kjærlighet som gjør at 2 mennesker tiltrekkes hverandre. Dette er en rå ukultivert kjærlighet som er selve fundamentet i enhver intim kjærlighetsrelasjon. Det er denne kjærligheten som får den til å få lyst å være nær et annet menneske og som som gjøre at du blir forelsket i den andre og at forelskelsen opprettholdes. Denne kjærligheten er også drivkraften til ønske om å forplante seg. Den lidenskapelige kjærligheten inneholder sterke elementer av sensualitet, seksualitet og fysisk nærhet og den gir den økt livskraft og glede når den deles. Av mange ser denne formen for kjærlighet på som en «lavere» form for kjærlighet, det er den også sett i et fysisk perspektiv, da senteret for denne formen kjærligheten ligger lengst ned i kroppen i bekkenet, kjønnet og nedre del av magen og er det fundamentale elementet man bygger en intim kjærlighetsrelasjon mellom to elskende på. Denne type kjærlighet er aldri er konstant i seg selv, og trenger å vedlikeholdes jevnlig for ikke å dø ut. Når den lidenskapelige kjærligheten ikke kommer til uttrykk i relasjonen fører det ofte til lavt energi nivå, lite livsglede og misnøye i relasjonen. Ofte fører det også til avstand, missforståelser og krangel om bagatellmessige ting som for eksempel hvem som skal lage middag eller hvem sin tur det er til å vaske badet. Det kan også føre til overdrevent fokus på arbeid eller andre utenforstående prosjekter hvor ikke din partner er involvert eller til overdreven shopping eller tv/data bruk for eksempel. Veien til utroskap eller avhengighet til rusmidler er heller ikke lang om man står for lenge i et forhold som mangler lidenskapelig kjærlighet. For de fleste som har mistet den lidenskapelige kjærligheten kan dette gjenopprettes, men det krever hard arbeide og fokus. Man må være villig til å sette av tid for jevnlig å jobbe med det. Det er også et element av kjemi ute å går her. Veldig mange opplever den lidenskapelige kjærligheten forsvinner når den første forelskelses tåka har lagt seg og hverdagen melder seg. Dette er som oftes fordi man ikke lenger prioriterer å vedlikeholde den lidenskapelige kjærligheten mellom seg.

Den vennskapelige

Den andre formen for kjærlighet er den vennskapelige:
Den er basert på omsorg, tillit og trygghet. Den kan best beskrives som en emosjonell kjærlighet da den er følelsesbasert og inneholder stor grad av empati.
Det er denne type kjærlighet man først og fremst opplever blant gode venner og nær familie. Men den er også helt nødvendig i et intimt forhold for at det skal kunne vokse. Den vennskapelig kjærligheten vokser seg sterkere og sterkere jo mer kvalitetstid du tilbringer sammen med den andre og det er svært sjelden at den bare er der. Den er ikke slik som den lidenskapelige kjærligheten som kan oppstå på et øyeblikk og forsvinne like fort hvis den ikke blir vedlikeholdt av begge parter. Den vennskapelig kjærligheten må bygges over tid mellom de fleste mennesker. Unntaket er foreldres kjærlighet til sine barn og barns kjærlighet til sin foreldre.(Skjønt den også er bygget over tid all den tid da et barn er 50% av sine foreldre og omvendt og prosessen starter i det øyeblikket to elskende skaper et barn). 9 måneder etterpå har kjærligheten vokst seg så sterk i de fleste tilfeller at når du ser ditt barn for første gang, så elsker du det så mye at du er villig til å ofre livet ditt til dette barnet. Når den vennskapelig kjærligheten først er bygget opp tilstrekkelig mellom 2 elskende mennesker, så vil den vare livet ut. såfremt den ikke skades og det snur seg til hat. Vi har alle opplevd eller hørt om kjærlighet/hat relasjoner eller lest om noen som hater sin tidligere partner eller sine foreldre. Dette er oftes fordi de føler dypt såret eller sveket. Den vennskapelig kjærligheten har et dualistisk aspekt i seg og vi responderer emosjonelt på hvordan vi opplever å bli møtt av den andre. Den vennskapelige kjærligheten i en intim kjærlighets relasjon vil aldri kunne være helt stabil om ikke man har tilstrekkelig med egenkjærlighet og er fundamentet i seg selv og sammen i den lidenskapelig kjærligheten. Uten fundament risikerer man å ende å opp med et jojo forhold. Hvor man i det ene øyeblikket er elsker den andre dypt og inderlig, men man i det neste avskyr og avviser den andre fordi man føler seg såret eller utrygg. Denne type kjærligheten finner man i bryst/hjerte regionen i kroppen. Når to hjerter som er i harmoni eller slår i takt møtes oppleves den på sitt beste og er selve limet i et livslangt partnerskap. Når man opplever at den vennskapelige kjærligheten ikke er der, så gjør man ofte mer skade en godt for hverandre.

Den tredje typen kjærlighet er den aksepterende:

Den aksepterende kjærligheten kan best beskrives som ubetinget kjærlighet, eller universell kjærlighet. Dette er på sett å vis den høyeste formen for kjærlighet som et menneske kan oppleve. Denne type kjærlighet inneholder total aksept for den andre, og trenger ingenting for å vokse. Den bare er der. Aksepterende kjærlighet kan du føle for et hvert menneske eller annet levende vesen. Den aksepterende kjærligheten vises i stor grad gjennom forståelse for den andre og følelse av å bli sett. Den aksepterende kjærligheten kan ikke bli borte hvis den først er etablert i den og er helt upersonlig og derfor ikke knyttet opp mot noe personlig i relasjonen. Uansett hvor hvor lite lidenskap man opplever i en relasjon, uansett hvor mye man føler seg sveket eller såret så kan den vi lden universelle eller aksepterende kjærligheten være der. Den er konstant. De troende kaller denne type kjærlighet for Gudskjærlighet. Den aksepterende kjærligheten trenger ingenting, den er helt fri og har aksept og forståelse for en hver handling eller situasjon. Det betyr ikke at man aksepterer å bli behandlet på en hvilken som helst måte. Bare at man kan forstå og akseptere at slik er det. Det er en enveiskjærlighet og den oppstår ikke ut i fra en relasjon men utifra kontakt med sitt eget høyere potensiale. Føler man ikke denne kjærligheten i seg sel så er det umulig å føle den med noen andre. Man trenger ikke nødvendigvis denne type kjærlighet i en intim par relasjon, og de fleste opplever ikke denne kjærligheten i en relasjon først og fremst, men de som først opplever denne formen for kjærlighet vil aldri ta til takke å stå i med en relasjon på lang sikt uten denne kontakten. Da er man heller alene. Det er et sterkt element av metafysikk i denne typen kjærlighet som ikke så lett lar seg forklare. Den må oppleves.

For at en intim kjærlighetsrelasjon mellom 2 mennesker som skal dele et langt liv sammen skal kunne være 100% tilfreds i relasjonen så trenger man alle 3 delene like mye.
Du vil vite det når du opplever en balanse i alle 3 typer kjærlighet i et forhold, det er ikke til å ta feil av.
Når du opplever det blir det vanskelig å ta til takke med noe annet.
Hvis man er usikker på om man opplever det,så gjør man det mest sansynligvis ikke. Men noen ganger så kan man oppleve det uten å være helt klar over det. Harmoni og kjemi er stikkord og denne type kjærlighet kan oppleves rent fysisk i hode region.
Det man kan gjøre rent praktisk for å sjekke er å bruke sin sanser
Den lidenskapelige kjærligheten kan du smake når du kysser din utvalgte og det smaker himmelsk. Ulikt noe annet du har opplevd.
Den vennskapelige kjærligheten kan høre, når du legger ditt hjerte inntil din utvalgte og blir mer beroliget av av hjerteslagene enn alt annet du har opplevd. Den aksepterende kjærligheten kan du oppleve når du ser din utvalgte dypt inn øynene og opplever total aksept, når det ikke er noen friksjon og dere bare kan hvile i hverandres blikk i en evighet.

Når man opplever alle 3 typer kjærlighet like sterkt i en relasjon så gir det en opplevelse av total enhet, at man er i harmoni både i kropp, hjerte og sinn. Når man opplever harmoni i alle disse 3 typer kjærlighet, kan man si at man deler en sjelelig kjærlighet. Da følelsen av den andre ikke er der lenger, man er 2 men 1 i ånden. Dette gir grobunn for det man i åndelige sirkler kaller oppstigning.

Til slutt vil jeg si at man fint kan ha et godt partnerforhold livet ut, uten at alle 3 typer kjærlighet er tilstede. Ofte så skyldes det at man ikke selv er nok tilstede i seg selv og livet sitt til at man opplever mangler i kjærlighets relasjonen og tar til takke med kun lidenskap eller kun vennskap i kortere eller lengre perioder, eller at man rett og slett har inngått et kompromiss eller inngått en avtale og kan leve med det. Mange kan aksepterer mangelen rett og slett fordi de ikke setter stor nok pris på seg selv til å føle at man fortjener bedre.

Til slutt vis jeg si at ta sjelelig kjærlighet hvor det er harmoni i alle 3 typer kjærlighet jeg har snakket om nå kan man oppleve med flere enn bare en, så ikke personifiser det. og husk at for de fleste så er dette resultat av hardt arbeide og utholdenhet.

Husk: ta aldri noe av det jeg sier til din sannhet, men lytt, og kjenn etter i deg selv hva som er sant for deg. For hvem er vel jeg til å ha noen sannhet? En sjel som vandrer hvileløst rundt på jorden…

Gå i fred ❤

 

Skjermbilde 2015-12-13 kl. 19.42.35

Den vandrende vismannen

Jeg har en hemmelighet jeg vil dele med verden.

I mange år har jeg med jevne mellomrom møtt en vandrende vismann som har gitt meg informasjon om forskjellige tema jeg har lurt på i mitt eget liv. Hver gang har han kommet i perioder hvor jeg har slitt eller hatt viktige spørsmål på hjertet som jeg har trengt svar på for å ta viktige og riktige valg for komme meg videre i livet.

Vismannen ønsker ikke å stå frem med navn, da han er litt ukomfortabel med å bli gjenkjent. Han eier ikke telefon, eller data da han er som sagt er en vandrende vismann som ikke eier annet enn klærne han står i og en ryggsekk med de mest nødvendige tingene for å overleve uansett hvor han er.

Noen ganger har det gått år mellom hver gang jeg har møtt han og andre ganger har han dukket opp hyppigere i livet mitt. Sist i dag møtte jeg han og han ga meg svar og innsikt i det jeg lurte på. Det vil jeg dele i første post i bloggen post som handler om Kjærlighet i nære relasjoner.

Han fortalte meg at han ville komme å besøke meg oftere i tiden fremover, og han ville gjerne ville hjelpe flere mennesker med å forstå seg selv og livet sitt, slik at de kunne ta gode valg og skape harmoni og balanse.

Vismannen som jeg velger å kalle han siden han vil være anonym, ga meg derfor et oppdrag med å samle sammen spørsmål folk hadde på hjertet om livet sitt som de trengte svar på. Det kan være spørsmål om jobb, familie, kjærlighet, rus, glede, takknemlighet, sorg, sinne, hat, bitterhet, penger, følelser, seksualitet, lidenskap, meningen med livet eller hva som helst.

Jeg oppfordrer derfor alle til å komme med spørsmål om livet sitt her i bloggen til Den vandrende vismannen. Jeg kan ikke love når han kommer tilbake eller om han vil svare på alle spørsmål, men han har lovet at det skal han, så det stoler jeg på. Han har aldri sviktet meg når det gjelder som mest. Han var veldig klar på at det måtte være flere som spurte om det samme før han kommer tilbake og svarer og at han ikke ville svare direkte til en og en person, men heller dele med meg et og et tema omkring det folk spør mest om. Når nok mennesker har spurt om samme tema vil han komme tilbake til meg og dele av sin visdom omkring tema og på den måten inspirere andre mennesker til å forstå hvorfor livet deres er som det er. Jeg er veldig spent på fortsettelsen…

IMG_2572.JPG

Jeg vil også dele visdoms quotes og bilder kommunisere med leserne i denne bloggen og hjelpe de som jeg selv kan hjelpe mens vi venter på at Vismannen skal komme tilbake å gi oss svar 🙂

Fyr løs kjære lesere ❤